Een hypotheek is een geldlening. Met deze lening wordt de koop of verbouwing van de woning gefinancierd.
In 2018 heeft de overheid een nieuwe maatregel getroffen met betrekking tot de hypotheek.

Vanaf 2018 bedraagt de hypotheek maximaal 100% van de marktwaarde.

Bij de aankoop van een woning komen veel extra kosten kijken, denk bijvoorbeeld aan de notariskosten, advieskosten of kosten voor een eventuele inrichting. Deze kosten vallen niet binnen de hypotheek en moeten zelf gefinancierd worden.

Verduurzaming van de woning brengt ook extra kosten met zich mee. In onze samenleving is duurzaamheid erg van belang, daarom is hier een aparte hypotheek voor aangesteld: de duurzame hypotheek.

Een duurzame hypotheek is een hypotheek die bedoeld is voor een duurzame verbouwing.

Om deze duurzame verbouwing te financieren mag er een extra geldbedrag geleend worden bovenop de huidige hypotheek. De duurzame hypotheek mag maximaal 106% van de marktwaarde van de woning bedragen.
Daarnaast biedt de duurzame hypotheek een korting op het reguliere rentepercentage.

Hypotheken 1

Naast de duurzame hypotheek is er de mogelijkheid tot het afsluiten van een energie bespaarlening

De energie bespaarlening is een lening van maximaal €250.000. In tegenstelling tot de duurzame hypotheek is de energie bespaarlening niet gebaseerd op het inkomen. Aan de energie bespaarlening zijn verschillende maatregelen gesteld. Voor de financiering van zonnepanelen mag je bijvoorbeeld maximaal 75% van het geleende bedrag gebruiken. De overige 25% moet geïnvesteerd worden in een andere maatregel van de maatregelenlijst. Afhankelijk van het te lenen bedrage kun je een looptijd kiezen. Alle leenbedragen hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een looptijd van 10 jaar. Het rentepercentage voor een looptijd van 10 jaar is 1,7%. Hoe langer de looptijd, hoe hoger het percentage. Het rente percentage van de energie bespaarlening ligt hoger dan het percentage van de duurzame hypotheek.

De keuze tussen een duurzame hypotheek en een energie bespaarlening is afhankelijk van het gewenste op te nemen bedrag. Past het gewenste bedrag in de 106% van de marktwaarde, dan is deze keuze voordeliger gezien de looptijd en het rentepercentage. Als het gewenste bedrag niet op genomen kan worden middels een duurzame hypotheek, dan is de keuze voor een energie bespaarlening aantrekkelijker, hier kan je namelijk tot een bedrag van €25.000 op nemen om de woning duurzamer te maken.

De duurzame hypotheek

De lening van 106% van de marktwaarde is gebaseerd op LTI (Loan To Income). Je LTI geeft aan tot welk bedrag je mag lenen op basis van je inkomen. Voor de duurzame hypotheek geldt een vrijstelling van €9.000. Dit betekend dat je ten allen tijden een duurzame hypotheek af kan sluiten van €9.000, het overige bedrag tot en met maximaal 106% van de marktwaarde is afhankelijk van het inkomen.

Ter verduidelijking wordt er een voorbeeld gegeven. Het voorbeeld is gebaseerd op een inkomen van €30.000 voor beide partners en een woning van €250.000. Op basis van hun LTI kunnen de partners €280.000 dragen op basis van hun inkomen. Op basis van het inkomen kan de hypotheek maximaal €280.000 bedragen. De hypotheek is gebaseerd op een rentevaste periode van 10 jaar en een rentepercentage van 1,4 procent.

Voor de aankoop van de woning mogen de partners een hypotheek afsluiten van maximaal €250.000, 100% van de marktwaarde. Voor een duurzame hypotheek mogen ze 106% van de marktwaarde lenen. 106% van de marktwaarde is €265.000.

Bij een hypotheek van 100% van de marktwaarde, blijft er €15.000 over (€265.000 – €250.000) voor een duurzame verbouwing. Hierbij mag €9.000 buiten beschouwing gelaten worden. Dit betekend dat de partners een hypotheek van €256.000 (€265.000 – €9.000) moeten kunnen dragen op basis van hun inkomen.

Wilt je graag weten welk bedrag je zelf maximaal kunt lenen? Dat kan!

Wij berekenen jouw maximum op te nemen bedrag en de hypotheeklast voor de 'gewone' hypotheek EN voor de duurzame hypotheek.

Bent je benieuwd naar jouw mogelijkheden?
Vul dan je gegevens in:
Jaarlijks inkomen is verplicht
Huisprijs is verplicht
Voornaam is verplicht
Achternaam is verplicht
Uw geboortedatum is verplicht
Uw geboortedatum is verplicht
E-mailadres is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Postcode is verplicht
Huisnummer is verplicht